Volledige boekhouding uit handen

 

Bij Westax begrijpen wij heel goed dat ondernemers zich willen focussen op de core business en geen tijd hebben voor de administratie. Bij ons kunt u terecht om uw gehele boekhouding uit te besteden. U beslist zelf hoe gemakkelijk we het voor u maken. Naast uw boekhouding, kunnen wij namelijk ook uw omzetbelasting en inkomstenbelasting aangiften opstellen en indienen. Daarnaast zien wij erop toe dat u optimaal gebruik kunt maken van de beschikbare fiscale aftrekposten. U bent van harte welkom op ons kantoor in De Lier

Financieel

De administratie van een bedrijf, stichting of vereniging van groot belang en noodzakelijk om vanaf de start goed op te zetten en bij te houden. De administratie van een bedrijf is een geordende weergave van alle inkomsten en uitgaven van de onderneming. Vanuit de overheid worden eisen gesteld waaraan een goede administratie moet voldoen.

Fiscaal

Een salarisadministratie moet gevoerd worden zodra er een arbeidsovereenkomst ontstaat, oftewel wanneer er werknemers in dienst genomen worden. Een arbeidsovereenkomst ontstaat volgens de wet als een overeenkomst gesloten wordt waarbij de ene partij, de werknemer in dienst treedt bij de andere partij, de werkgever, om tegen betaling van loon arbeid te verrichten.

Advies op maat

Veel ondernemers dienen binnen het huidige ondernemersklimaat goed te kijken naar hun inkomsten en uitgavenpatroon.  Vaak kijken de ondernemers naar de mogelijkheden om in deze tijd zo min mogelijk uitgaven te creëren door werk welke zelf kan worden voorbereid voor eigen rekening te nemen. De noodzakelijke aspecten van een financiele administratie worden vervolgens uitgevoerd door de professional.

Overige diensten

Steeds meer ondernemingen, verenigingen en stichtingen kampen met liquiditeitskrapte als gevolg van achterstallige vorderingen. Debiteuren die zeer laat betalen, in staat van faillissement raakte of moedwillig de betaaltermijn optrekken. Westax verzorgt voor u indien geweest het gehele traject betreffende uw debiteurenbeheer. Van het invoeren van de verkoopfacturen tot aan het incassotraject aan toe.

Geïnteresseerd in onze diensten?